معرفي واحد تيزهوشان

بی اغراق مراکز استعدادهای درخشان بهترین مدارسی هستند که دانش آموزان می توانند درآنها مراحل تحصیلی خود را با کیفیتی بسیار فراتر از مدارس معمولی بگذارنند. ا ین مدارس به دلیل تقاضای بسیار بالای دانش آموزان ، برای غربالگری و گزینش دانش آموزان متقاضی ، اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نمایند. هر ساله تعداد قابل توجهی از دانش آموزان پایه های پنجم دبستان و سوم راهنمایی در آزمون ورودی این مراکز شرکت می کنند.

سطح علمی بالای سؤالات و بعضاً بالا بودن آن از سطح کتاب درسی ما را بر آن داشت تا با ایجاد دوره های ویژه آمادگی آزمون تیزهوشان، دانش آموزان تیزهوش را جهت این آزمون بزرگ و سرنوشت ساز آماده کنیم.

شرکت در این دوره ها منوط به قبولی در آزمون ورودی موسسه می باشد. دانش آموزان در طول این دوره ها توسط معروف ترین اساتید متخصص در آموزشهای ویژه تیزهوشان ، تحت آموزش های ویژه قرار خواهند گرفت.

در صفحات انتهایی دفترچه بخشی از قبول شدگان عضو موسسه در آزمون های مراکز استعداد درخشان و هم چنین المپیادهای کشوری درج گردیده است.