شرایط ورود به دوره های آموزشی

*شرایط ورود به دورههای آموزش جامع در مقاطع مختلف تحصیلی طبق مصوبه شورای آموزش آموزشگاه خبرگان

 

1- در کارنامه آزمون هوش کلیه شرکت کنندگان یک کد رهگیری درج خواهد شد. کلیه دانشآموزان بلافاصله پس از دریافت کارنامه با ارائه کد رهگیری به مشاورین مربوطه از پذیرش یا عدم پذیرش خود مطلع خواهند شد.

 

2- علاوه بر قبولی در آزمون هوش، شرط معدل برای مقطع ابتدایی حداقل 19 و برای مقطع راهنمایی حداقل 18 و برای مقطع دبیرستان حداقل 17 میباشد.

 

تذکر:آخرین معدل کسب شده دانشآموزان در مدرسه ملاک ارزیابی مؤسسه قرار میگیرد.